Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân quận 12

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác văn thư tại Ủy ban nhân dân quận. 01/06/2007
10-04-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận 12. 17/04/2007
30-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND-VP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 12. 06/04/2007
27-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND-TTr về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận. 22/04/2009
06-03-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 12. 13/03/2007
13-12-2006 Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường 20/12/2006
29-11-2006 Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính và chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010¬ 06/12/2006
06-11-2006 Quyết định số 180/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công trên địa bàn quận 12. 13/11/2006
16-10-2006 Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn mạng thông tin Ủy ban nhân dân quận. 23/10/2006
12-09-2006 Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận 12 giai đoạn (2006 - 2010)”. 19/09/2006