Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
13-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 20/07/2007
13-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về áp dụng chế độ trợ cấp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục đang công tác tại thị trấn Nhà Bè. 13/07/2007
30-03-2007 số 134/2007/QĐ-UBND Hết hiệu lực từ 10/12/2009
01-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Nhà Bè 08/02/2007
01-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự đô thị xã, thị trấn Hết hiệu lực từ 22/02/2008
19-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 26/01/2007
19-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 26/01/2007
19-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách năm 2007. 26/12/2006
09-08-2006 Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè Hết hiệu lực từ 11/06/2008