Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Tân Trang và hẻm 30, 75 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4110/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ sở 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn trên địa bàn quận Phú Nhuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét luồng vào bến thủy nội địa Cơ Khí, thị trấn Cần Thạnh |

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về thực hiện cơ chế hành chính một cửa liên thông từ xã đến huyện. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. Hết hiệu lực từ 05/03/2008
26-10-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tự nguyện ở xã, thị trấn. Hết hiệu lực từ 14/08/2017
06-09-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hết hiệu lực từ 31/12/2007
28-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn đặt mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hết hiệu lực từ 15/07/2009
09-07-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007. Hết hiệu lực từ 22/04/2016
13-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007. Hết hiệu lực từ 19/11/2015
19-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010) định hướng đến năm 2020 Hết hiệu lực từ 02/10/2015