Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07-04-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011. 14/04/2011
15-02-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2011. 22/02/2011
23-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 30/12/2010
01-12-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. 08/12/2010
23-11-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2015. 30/11/2010
11-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện. 18/10/2010
06-05-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi. 13/05/2010
16-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. 23/04/2010
13-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. 20/04/2010
02-03-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010. 09/03/2010