Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007 Hết hiệu lực từ 01/01/2008
29-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 Hết hiệu lực từ 01/01/2008
29-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010 Hết hiệu lực từ 16/01/2009
29-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Hết hiệu lực từ 01/01/2008
26-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007 Hết hiệu lực từ 01/01/2008
12-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp. 19/12/2006
06-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ 13/12/2006
28-11-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về chuyển đổi Ấp, tổ nhân dân thành Khu phố, tổ dân phố. 05/12/2006
28-11-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai. 05/12/2006
31-10-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010. Hết hiệu lực từ 16/01/2009