Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08-09-1977 Nghị quyết số 08/09/1977-B thông qua tình hình ước thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiêu công tác đến cuối 1977. 08/09/1977
08-09-1977 Nghị quyết số 08/09/1977-A về chủ trương giải quyết căn bản vấn đề trật tự xã hội, chống tội phạm hình sự và bài trừ tệ nạn xã hội. 08/09/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-I về việc thực hiện ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 1977 và nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 1977. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-G về tình hình và phương hướng, nhiệm vụ chung của Thành phố. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-F về công tác của ngành Tòa án Nhân dân. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-E về vấn đề tăng cường và kiện toàn chánh quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-D về vấn đề phân bố lại lực lượng lao động và dân cư hợp lý. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-C về vấn đề cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-B về vấn đề nâng cao năng lực tổ chức và quản lý. 24/06/1977
24-06-1977 Nghị quyết số 24/06/1977-A về nội quy, tổ chức, lề lối làm việc và chương trình công tác quý III/1977 của Hội đồng Nhân dân. 24/06/1977