Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24-10-1981 Nghị quyết số 24/10/1981-A về việc thành lập Ban Bảo vệ thiếu nhi nhi đồng của Hội đồng nhân dân. 24/10/1981
05-08-1981 Nghị quyết số 05/08/1981-C về ngành Tòa án nhân dân thành phố. 05/08/1981
05-08-1981 Nghị quyết số 05/08/1981-B về việc vận động quần chúng tham gia xây dựng Tu sửa, bảo quản các công trình phúc lợi công cộng. 05/08/1981
05-08-1981 Nghị quyết số 05/08/1981-A kỳ họp lần thứ hai của Hội đồng nhân dân thành phố khoá II. 05/08/1981
04-06-1981 Nghị quyết số 04/06/1981-B về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình làm việc của HĐND/TP trong thời gian tới. 04/06/1981
04-06-1981 Nghị quyết số 04/06/1981-A về công tác văn hóa – văn nghệ. 04/06/1981
31-01-1981 Nghị quyết số 31/01/1981-B kỳ họp lần thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá I từ ngày 29 đến 31/01/1981. 31/01/1981
31-01-1981 Nghị quyết số 31/01/1981-A kỳ họp lần thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá I từ ngày 29 đến 31/01/1981 về công tác của ngành Tòa án Nhân dân thành phố. 31/01/1981
22-11-1980 Nghị quyết số 22/11/1980 về quyết toán ngân sách năm 1979. 22/11/1980
21-11-1980 Nghị quyết số 21/11/1980 kỳ họp lần thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá I. 21/11/1980