Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy, Tổ Giúp việc của Ban Chỉ huy triển khai thực hiện dự án thành phần 2 trên địa bàn Thành phố thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3500/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3501/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND về việc giải thể Cơ sở số 1 Trường Trung học phổ thông Phú Lâm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3524/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. |

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 21/12/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 31/12/2009
Số, ký hiệu: 96/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 26/09/2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Khiếu nại - Tố cáo
Người ký:
Công báo: Số 06 - năm 2010

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2008
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2008

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 136/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2006

Luật Phòng, chống tham nhũng

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV
 • Ngày ban hành: 13/03/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Luật thanh tra.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 15/06/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/03/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 120/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2006
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2013