Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 89/2007/QĐ-TTg

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 18/06/2007
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 89/2007/QĐ-TTg Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu: Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/03/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/2011

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè; vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/2010

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2010

Công văn ỌUYÊT ĐỊNH về thành lập Thanh tra Xây dựng huyện Bình Chánh và Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2008

Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thanh tra Xây dựng phường tại quận Bình Thạnh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008

Quyết định Về việc thành lập Thanh tra xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phưòng

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1158/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Quyết định Về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra Xây dựng phường

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/2008

Công văn Về thành lập thanh tra xâp dựng quận và Thanh tra xây dựng phường

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2007

Quyết định Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/02/2008
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2008