Quyết định 66/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (7)

Số: 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

Số: 136/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016

Số: 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000

Số: Bộ luật Lao động năm 2012 ngày 18/06/2012

Số: Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012

Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)