Quyết định 6433/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 13/12/2017
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 13/12/2017
Số, ký hiệu: 6433/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 25/03/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản.
Lĩnh vực:
Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Công báo: Số 09 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2004
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/03/2018
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2018