Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Quyết định 59/2011/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 21/09/2011
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/10/2011
Số, ký hiệu: 59/2011/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 29/04/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký:
Công báo: Số 59 - năm 2011

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2009
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật đê điều.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/01/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2010

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/2007/QĐ-TTG
 • Ngày ban hành: 16/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2007

Pháp lệnh pháp lệnh phòng, chống lụt, bão.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09L/CTN
 • Ngày ban hành: 08/03/1993
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/1993
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/04/2022
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/2022
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

Quyết định ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

Quyết định ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

Quyết định ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/10/2013

Quyết định ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1026/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014

Quyết định ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1027/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014

Quyết định ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1028/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014

Quyết định ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 671/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 13/07/2014

Quyết định ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5116/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2014

Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3402/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2015

Quyết định ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5208/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015

Quyết định ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2989/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/07/2018
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2018