Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/12/2016
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Số, ký hiệu: 57/2016/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017.
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng;Y tế
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 15 + 16 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2014

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2017.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2016

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 115/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 56/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 47/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2012/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 6608/BYT-TCCB
 • Ngày ban hành: 22/08/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 46/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật An toàn, vệ sinh lao động
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: