Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 4907/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 03/10/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 03/10/2015
Số, ký hiệu: 4907/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng số 5 và Khu chức năng số 6 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Quân
Công báo: Số 57 - năm 2015

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2010

Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 11/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2010

Quyết định về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2013

Quyết định ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/2011
 • Số hiệu: 3165/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3336/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2540/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3500/UBND-ĐTMT
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3620/UBND-ĐTMT
 • Ngày ban hành: 17/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 275/UBND-ĐTMT
 • Ngày ban hành: 20/01/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 143/QĐ-BQL
 • Ngày ban hành: 11/02/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 743/QĐ-BQL
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1117/BQL-QH
 • Ngày ban hành: 24/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1527/QĐ-BQL
 • Ngày ban hành: 15/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1656/QĐ-BQL
 • Ngày ban hành: 08/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 122/QĐ-BQL
 • Ngày ban hành: 27/01/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2728/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
 • Ngày ban hành: 17/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: