Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 4456/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 16/10/2019
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 16/10/2019
Số, ký hiệu: 4456/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc đính chính văn bản.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo: Số 74 + 75 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về công tác văn thư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2011/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 19/01/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 19/06/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2016

Quyết định ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/05/2018
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2018

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/05/2018
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2018