Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Quyết định 42/QD-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 19/09/1995
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/09/1995
Số, ký hiệu: 42/QD-UB Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
Trích yếu: V/v bãi bỏ quy định về thu tiền cơ sở hạ tầng trong 2 văn bản của UBND Quận Tân Bình.
Lĩnh vực:
Người ký: Phạm Văn Hòa
Công báo:

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ
  • Số hiệu: 129/TB-UB
  • Ngày ban hành: 03/05/1991
  • Ngày có hiệu lực:
  • Số hiệu: 439/UB-TB
  • Ngày ban hành: 30/11/1993
  • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ
  • Số hiệu: 170/KN/KSTTPL
  • Ngày ban hành: 31/08/1995
  • Ngày có hiệu lực: