Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 16/08/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 26/08/2012
Số, ký hiệu: 36/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 24/01/2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012 - 2015.
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội
Người ký:
Công báo: Số 44 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009 - 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 22/2010/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 29/03/2010
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2010

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 09/2012/NQ-HĐND
  • Ngày ban hành: 12/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2012
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 371/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 29/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2015