Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/09/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/09/2018
Số, ký hiệu: 34/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc bãi bỏ văn bản.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Công báo: Số 86 - năm 2018

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về việc ban hành qui chế về công tác công văn, giấy tờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/03/1987
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/1987

Quyết định về việc quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chúng cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5787/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1995

Quyết định về điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phổ cập giáo dục bậc Trung học.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 149/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/06/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2004

Quyết định về quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 301/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2003

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/07/2009
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2009

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/10/2009

Chỉ thị về việc triển khai Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/1999/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 26/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/1999

Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 16/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2007

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 20/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2011

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2012/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 22/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2012
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: