Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 311/2004/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/12/2004
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/12/2004
Số, ký hiệu: 311/2004/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 17/02/2006
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/04/2004
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2004/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 09/01/2004
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2004
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về công bố Danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2006