Giao đất cho Công ty cổ phần phát triển Đất Việt tại số 100, đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 để thực hiện dự án chung cư Cô Giang | Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Điều chỉnh hình thức sử dụng đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Khu Liên hợp nhà ở và trung tâm thương mại Parkland | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hồng Bàng – An Dương Vương – Ngô Quyền | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (4)
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017

Số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)