Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một thành viên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Khuyến học Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố ước tính chi phí phát triển trong xác định giá đất | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính |

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 20/07/2021
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/08/2021
Số, ký hiệu: 26/2021/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải;Tư pháp
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo: Số 65 + 66 - năm 2021

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Ngày ban hành: 18/06/2020
 • Ngày có hiệu lực: