Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/07/2012
Số, ký hiệu: 25/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 01/08/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội
Người ký:
Công báo: Số 32 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2021/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/07/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2021
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/10/2012

Quyết định ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2013

Quyết định ban hành chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3923/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013

Công văn về thay đổi phụ lục Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4663/UBND-VX
 • Ngày ban hành: 04/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2013

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7034/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2015

Quyết định ban hành Kê hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2421/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Quyết định ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2422/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2018