Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/06/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/07/2018
Số, ký hiệu: 21/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng;Tư pháp
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 71 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 65/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Văn bản căn cứ

Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2017/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: