Quyết định 1774/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 02/05/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 02/05/2018
Số, ký hiệu: 1774/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Thủ tục Hành chính
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo: Số 35 + 36 - năm 2018 Số 37 + 38 - năm 2018 Số 39 + 40 - năm 2018 Số 41 + 42 - năm 2018 Số 43 + 44 - năm 2018 Số 45 - năm 2018

Văn bản liên quan