Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 23/03/2023
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/04/2023
Số, ký hiệu: 17/2023/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Công nghiệp
Người ký: Võ Văn Hoan
Công báo: Số 57 + 58 - năm 2023

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2016
Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 113/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/10/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 71/2019/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/08/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/01/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 47/2021/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/04/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/01/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 82/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/10/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 32/2017/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/12/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 48/2020/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 21/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 149/2020/TT-BCA
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 136/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/11/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2022/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 07/10/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001
 • Ngày ban hành: 29/06/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Hóa chất
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật An toàn thực phẩm
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Doanh nghiệp
 • Ngày ban hành: 17/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đầu tư
 • Ngày ban hành: 17/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
 • Ngày ban hành: 17/11/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022