Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Quyết định 1667/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 19/05/2022
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/05/2022
Số, ký hiệu: 1667/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Lĩnh vực:
Người ký: Phan Văn Mãi
Công báo: Số 84 + 85 - năm 2022

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hảnh Kế hoạch hảnh động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2626/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/07/2020
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1905/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/05/2021
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2021
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 08/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/01/2022
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1746/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/12/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1316/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/07/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1055/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/03/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4306/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2021
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
 • Ngày ban hành: 17/11/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022