Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Quyết định 133/2007/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 23/11/2007
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 03/12/2007
Số, ký hiệu: 133/2007/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 20/06/2013
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 67 - năm 2007

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 160/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/2006
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/03/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra Xây dựng phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/2011

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè; vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/2010

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2010

Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/2010

Quyết định Về thành lập Thanh tra Xây dựng 14 phường thuộc quận 6

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3425/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2007

Quyết định Về thành lập Thanh tra Xây dựng quận 6

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3426/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2007

Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thanh tra Xây dựng phường tại quận Bình Thạnh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008

Quyết định Về việc thành lập Thanh tra xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phưòng

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1158/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Quyết định Về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra Xây dựng phường

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/2008

Công văn Về thành lập thanh tra xâp dựng quận và Thanh tra xây dựng phường

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2007

Quyết định Về phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 6

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2008/QĐ-UBND-NV
 • Ngày ban hành: 10/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2008

Quyết định Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007

Quyết định Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/02/2008
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra Xây dựng phường tại quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 264/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2008

Quyết định Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 265/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2008

Quyết định Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn quận 1

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2071/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/10/2008
 • Ngày có hiệu lực: 29/10/2008