Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/08/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/08/2019
Số, ký hiệu: 12/2019/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.
Lĩnh vực:
Người ký: Trần Phú Lữ
Công báo: Số 68 + 69 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/09/2007
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/2007
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2019/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/01/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: