Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 04/05/2021
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 14/05/2021
Số, ký hiệu: 11/2021/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký: Võ Văn Hoan
Công báo: Số 37 + 38 - năm 2021

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 173/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 196/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 241/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 253/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 254/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 255/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 258/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 265/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 266/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 270/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 7, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về phê duyệt bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 280/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 319/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 331/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 340/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa có tính chất “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2005

Quyết định về ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiệnbảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2006

Quyết định về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2010
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • Ngày ban hành: 18/06/2020
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: