Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. |

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (25)
Chỉ thị số 09/CT-UB về việc tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, quản lý tiền tệ và quản lý giá cả. Công văn số 3624/UB-NN v ề việc hành lang an toàn công trình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyết định số 3847/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 22/1998/UB-KT về việc hướng dẫn một số chi phí khác trong xây dựng cơ bản. Công văn số 2447/CV-UB-KT về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác cổ phần hóa. Công văn số 2554/CV-UB-QLĐT về việc xây dựng và sửa chữa chúng cư-nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố. Công văn số 4870/UB-TM về trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại cho cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố. Công văn số 5154/UB-QLDA về bổ sung Công văn số 4870/UB-TM ngày 23/11/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố. Công văn số 4156/UB-VX tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và mại dâm. Quyết định số 55/2000/QĐ-UB-DA về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Công văn số 4636/UB-NC về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 21/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tri số 09/TT-UB về những quy định trong quan hệ với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài. Công văn số 601/UB về việc chấp hành nguyên tắc giao dịch với các tổ chức người nước ngoài tại TP. Công văn số 85/UB quan hệ với các cơ quan và người nước ngoài tại thành phố. Công văn số 611/UB chấp hành các quy định đối ngoại. Quyết định số 280/QĐ-UB về công tác kiểm soát và quản lý người nhập, xuất và quá cảnh TP.Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 18/2002/CT-UB về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 03/CT-UB-NCVX về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 07/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống và kiểm soát ma túy. Công văn số 713/UB-QLĐT về việc sử dụng đất thuộc phạm vi lộ giới mở rộng nhưng chưa có kế hoạch giải tỏa. Chỉ thị số 10/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công văn số 557/UB-CNN về việc giải quyết một số vấn đề đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2003. Chỉ thị số 03/1999/CT-UB-QLĐT về việc giải quyết chung cư - nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về triển khai cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh.
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)