Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2486/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2472/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một thành viên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Khuyến học Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND về quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố ước tính chi phí phát triển trong xác định giá đất | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý |

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/12/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 24/12/2009
Số, ký hiệu: 09/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 19/01/2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 8
Trích yếu: Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 8.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 03 - năm 2010

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV
 • Ngày ban hành: 13/03/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/05/2008
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2008

Quyết định ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/09/2009
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2009
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2017

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2023
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2023