Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/02/2011
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/02/2011
Số, ký hiệu: 08/2011/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ văn bản.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký:
Công báo: Số 19 - năm 2011

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện kế hoạch cấm sản xuất buôn bán và đốt pháo tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 24/10/1994
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/1994

Chỉ thị về bình ổn giá cả.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 15/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2006

Chỉ thị về bình ổn giá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 07/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2006

Chỉ thị về tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng và xử lý các công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng vi phạm quy trình quản lý chất lượng

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 18/01/2007
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2007

Chỉ thị về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2007
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2007

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Thanh Đa tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/10/2007
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2007

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch phát triển siêu thị quận Thủ Đức tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2007

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm thương mại huyện Bình Chánh đối với chợ Phú Lạc tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2008

Quyết định về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2009

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ (chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/CT-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 30/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/1995

Chỉ thị về việc đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/1998/CT-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 30/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/1998

Quyết định về việc quản lý hoạt động cho người Việt Nam thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3325/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/1999

Quyết định về việc ban hành chế độ thu phí tham quan khu di tích lịch sử Địa đạo huyện Củ Chi và khu văn hóa Láng Le huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 226/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 11/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 14/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2001

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận Bình Thạnh đối với chợ Bà Chiểu tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 243/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2006

Quyết định về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 218/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2005

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, từ nay đến sau Tết Nguyên đán Ất Dậu 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2004/CT-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2004

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2004/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2004

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2004/CT-UB
 • Ngày ban hành: 09/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2004

Quyết định về tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước do thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 85/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2002

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2002/CT-UB-VX
 • Ngày ban hành: 29/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/2002

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa-xã hội và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2001

Quyết định về cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2001

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 90/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2005

Chỉ thị về tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2005/CT-UB
 • Ngày ban hành: 05/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2005

Chỉ thị về bình ổn giá cả.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2005/CT-UB
 • Ngày ban hành: 11/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2005

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 169/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2005

Chỉ thị về bảo đảm chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2005/CT-UB
 • Ngày ban hành: 04/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2005
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005