Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 25/08/2011
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/09/2011
Số, ký hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 8
Trích yếu: Bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 56 - năm 2011

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/03/2007
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2007

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống lũ, bão, giông lốc, sạt lở bờ sông, kênh rạch do thiên tai gây ra trên địa bàn quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 08/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2007

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/08/2006

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2006
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2006