Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” | Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố | Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND về giải quyết chế độ trợ cấp cho 28 Ông, Bà được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia | Gia hạn sử dụng đất đối với dự án xây dựng bệnh viện tại phường Cát Lái, quận 2 | Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 | Công nhận quyền sử dụng đất cho Liên đoàn Lao động thành phố tại số 69/1 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn | Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2018 |

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/04/2012
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/04/2012
Số, ký hiệu: 04/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 06/02/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 19 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 725/2009/NQ-UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/05/2008
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2008

Quyết định ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/09/2009
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2009

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 285/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/01/2018
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2018