Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (6)
Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

Số: 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014

Số: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/09/2014

Số: 42/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15/11/2010

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)