Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 09/01/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/01/2012
Số, ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về bãi bỏ văn bản.
Lĩnh vực: Tư pháp
Người ký:
Công báo: Số 08 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5488/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 09/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/1997

Chỉ thị về việc chỉ đạo thực hiện hướng dẫn kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/1999/CT-UB-TM
 • Ngày ban hành: 28/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/1999

Chỉ thị về việc triển khai công tác quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2000/CT-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 14/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2000

Chỉ thị về đối phó với lũ lụt và triều cường trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2000/CT-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2000

Quyết định về ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2002

Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2002/CT-UB
 • Ngày ban hành: 29/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2002

Chỉ thị về tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2003/CT-UB
 • Ngày ban hành: 18/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 18/07/2003

Chỉ thị về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2003/CT-UB
 • Ngày ban hành: 03/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2003

Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2004/CT-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2004

Quyết định phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 213/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2005

Chỉ thị về tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2005/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 26/10/2005

Chỉ thị về Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 30/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2009

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2006/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 22/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 10/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2007

Chỉ thị Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 08/09/2008
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2008

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2010/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/01/2010
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2010
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005