Quyết định 02/2012/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 03/02/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 10/02/2012
Số, ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 2
Trích yếu: Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 13 - năm 2012

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 11/2003/QH11
  • Ngày ban hành: 26/11/2003
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Quyết định về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 04/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2012