Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 18/12/2017
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/12/2017
Số, ký hiệu: 01/2017/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Trích yếu: Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Hoàng Hà
Công báo: Số 02 - năm 2018

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Quyết định Ban hành quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận Gò vấp

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2006

Chỉ thị CHỈ THI CỦA UBND QUÂN GÒ VẤP Về tăng cường xây dựng, phát triển Iực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2004/CT-UB-NC
 • Ngày ban hành: 31/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2004

Chỉ thị CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QƯẬN GÒ VÂP Về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2005/CT-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2005

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/2006

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2009/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 14/07/2009
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2009

Chỉ thị về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2009/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 07/08/2009
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2009

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2011

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2012
Văn bản căn cứ

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2017

Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 190/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/01/2018
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2018