Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 05/12/2017
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/12/2017
Số, ký hiệu: 21/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 12 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2016
 • Số hiệu: 13-CTrHĐ/TƯ
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 110/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Quy hoạch đô thị
 • Ngày ban hành: 17/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đất đai năm 2013
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xây dựng năm 2014
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

Nghị quyết về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2012/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2012
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thảnh phố giai đoạn 2018 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2437/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2018