Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 22/07/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Số, ký hiệu: 126/2019/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân quận Bình Tân
Trích yếu: Về bãi bỏ văn bản
Lĩnh vực:
Người ký: Võ Ngọc Quốc Thuận
Công báo:

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân, ngày 10 tháng 11 năm 2005)

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 131/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 10/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2005

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 03/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2007

Nghị quyết về phương án sử dụng 44,529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 03/08/2007
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2007
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: