Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4706/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Phước Kiển (khu đất giữa đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Hữu Thọ), huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng nghĩa trang Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4732/QĐ-UBND về việc công nhận “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” cấp Thành phố cho 89 tập thể đã có thành tích xuất sắc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4738/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4754/QĐ-UBND về Phê chuẩn kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4764/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-BTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4772/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức mạng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4779/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Chương trình Hỗ trợ học bổng và dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách,bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố |

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (8)

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Số: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 ngày 25/06/2015

Luật số: Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 ngày 29/03/2011

Số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016

Số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016

Số: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)