Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 07/12/2017
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Số, ký hiệu: 08/2017/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 11 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Nghị quyết về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2013/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 13/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2013
Văn bản căn cứ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 86/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: