Hướng dẫn 4619/SCT-QLNL

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 22/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/06/2012
Số, ký hiệu: 4619/SCT-QLNL Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Công Thương
Trích yếu: Về hướng dẫn triển khai việc thực hiện dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.
Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội;Thương mại
Người ký:
Công báo: Số 43 - năm 2012

Văn bản liên quan