Hướng dẫn 10738/HD-LS

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 25/10/2006
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/10/2006
Số, ký hiệu: 10738/HD-LS Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường;Cục Thuế thành phố
Trích yếu: Về ghi nợ tiền sử dụng đất.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 42 - năm 2006

Văn bản liên quan