Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (6)

Số: 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011

Số: 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014

Số: 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

Số: 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Số: 1923/UBND-CNN ngày 06/05/2014

Số: 19/2012/TTLB-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)