Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3838/QĐ-UBND về cho phép Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3835/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án đối với giải pháp, sáng kiến đăng ký theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3794/QĐ-UBND về tổ chức lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND về tổ chức lại “Cơ sở xã hội Nhị Xuân”thành “Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân” trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về bãi bỏ 11 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV |

Công văn 4988/SXD-QLCLXD

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Công văn Ngày ban hành: 11/07/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/07/2013
Số, ký hiệu: 4988/SXD-QLCLXD Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được gió (cấp 12), lốc xoáy, giông có cường độ cao và khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra trên địa bàn thành phố.
Lĩnh vực:
Người ký: Phan Đức Nhạn
Công báo: Số 32 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2013/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 05/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013
 • Số hiệu: 3838/KH-SXD-QLCLXD
 • Ngày ban hành: 03/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/10/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 212/QĐ-BXD
 • Ngày ban hành: 25/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 127/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/08/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 283/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 02/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 494/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 26/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1690/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 23/07/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1689/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 23/07/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2295/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 28/08/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2912/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 29/10/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3497/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 21/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3560/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3621/QĐ-BKHCN
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 439/BXD-CSXD
 • Ngày ban hành: 25/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: