Chỉ thị 08/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 21/08/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Số, ký hiệu: 08/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 68 + 69 - năm 2019

Văn bản liên quan