Chỉ thị 07/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 16/07/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/07/2019
Số, ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 66 + 67 - năm 2019

Văn bản liên quan