Chỉ thị 07/2012/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 08/09/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 15/09/2012
Số, ký hiệu: 07/2012/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 2
Trích yếu: Về tăng cường quản lý, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận trong năm 2012.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 48 - năm 2012

Văn bản liên quan