Chỉ thị 03/2012/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 03/02/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 10/02/2012
Số, ký hiệu: 03/2012/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 2
Trích yếu: Về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 13 - năm 2012

Văn bản liên quan